Studentu Jaungada nometne "Turpinājums sekos..."
  • image

    Pats, protams, kā vienmēr nometnē atbildu par galdaspēlēm (kuras būs, kā ierasts, no krēslas līdz rītausmai ik nakti pieejamas + dienu brīvajā laikā), tā kā, ja kāds brauc un ir konkrētu spēļu vēlmes, tad var droši man padot ziņu ;)

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Poll

_PollData)):?>
    _PollAnswers->Result() as $Answer):?> votes / $this->_PollVotes) * 100)?>

  • % ( votes)

CheckPermission('Plugins.Poll.Manage')):?> CheckPermission('Plugins.Poll.Manage')):?> No poll attached to this discussion.