Ja vēl domā, kur un kā svinēt Jāņus...
  • imageimage

    Pats būšu ar galdaspēlēm. Kā vienmēr, tās varēs spēlēt DAUDZ    Ja ir kādas konkrētas vēlmes spēļu sakarā, tās var tepat komentāros ierakstīt

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Poll

_PollData)):?>
    _PollAnswers->Result() as $Answer):?> votes / $this->_PollVotes) * 100)?>

  • % ( votes)

CheckPermission('Plugins.Poll.Manage')):?> CheckPermission('Plugins.Poll.Manage')):?> No poll attached to this discussion.

Tagged